ایتاپ کاهش تصادفات جاده ای در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ برگزار می شود.

کارگاه نحوه ارائه و بیان ایده : در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری- سالن جلسات معاونت برگزار می شود. برای شرکت کنندگان درکارگاه پذیرایی و ناهار تدارک دیده شده است.

جلسه داوری و اختتامیه: در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۴ تا ۱۷ به آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری- سالن جلسات معاونت برگزار می شود.

نکته اول: زمان در نظر گرفته شده برای ارائه هر ایده ۵ دقیقه می باشد که شامل ۳ دقیقه ارائه ایده توسط ایده پرداز و ۲ دقیقه سوال و جواب داوران می باشد.

نکته دوم: جهت رفاه حال شرکت کنندگان ایتاپ خارج از استان خوزستان نحوه ارائه به صورت وبینار تدارک دیده شده است(هماهنگی با این عزیزان انجام خواهد شد). ولی برای شرکت کنندگان ایتاپ داخل استان خوزستان صرفا ارائه به صورت حضوری خواهد بود.

نکته سوم: مهلت زمان ارسال پاورپوینت ارائه شرکت کنندگان تا روز سه شنبه ساعت ۱۲ ظهر می باشد.

نکته چهارم: به منظور شرکت در جلسه داوری و اختتامیه ایتاپ، فایل نحوه تهیه اسلایدهای ارائه در زیر این متن قرار داده شده است لطفا دانلود نمایید.

شماره تماس دبیرخانه : ۱۶-۰۶۱۳۳۳۴۰۶۱۴