نشست مشترک مدیر کمیته اجرایی طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با رئیس خانه سازمان های مردم نهاد خوزستان

نشست مشترک مدیر کمیته اجرایی طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با رئیس خانه سمن های استان خوزستان دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ انجام شد.

در این نشست سید رضا علوی به تشریح کامل طرح پرداخت. وی تصریح کرد: کارفرمای این طرح معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ناظر: معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی و مجری سازمان جهاددانشگاهی می باشد.

 در این جلسه مقرر شد خانه سمن های خوزستان نهایت همکاری را جهت شناسایی زنان سرپرست خانوار و پیشران ها داشته باشند.