سومین جلسه کمیته فناوری مرکز رشد فناوری های نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد

سومین جلسه کمیته فناوری سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در محل مرکز رشد فناوری های نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

در این جلسه دو طرح جدید با عناوین “تولید کیت اندزه گیری کمی اندوتوکسین” با سرپرستی دکتر شاهین حدادیان و “بسته بندی و توزیع استویا در راستای بهبود سلامت افراد جامعه” با سرپرستی محمد عبدالشاه نژاد پذیرش شدند.

همچنین دکتر مسعود امانی سرپرست واحد فناور با عنوان “طراحي كيت يك مرحله اي پي آر پي” موفق به دریافت تایید اعضای کمیته فناوری برای خروج از مرحله پیش رشد و ورود به مرحله رشد شد.

این جلسه با حضور اعضای کمیته فناوری دکتر قدرت اله شاکری نژاد، دکتر علی اکبر بابایی، دکتر سید جمشید افشانی، سیدرضا علوی، شیما تقی نژاد برگزار شد.