دومین دوره آموزشی دانش افزایی مدیران اجرایی و ناظران استانی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

دومین دوره آموزشی دانش افزایی مدیران اجرایی و ناظران استانی در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان، امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولین و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ آغاز شد.

این دوره به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (ستفا) و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،͏ کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی بین مجریان و ناظرین استانی به مدت سه روز برگزار می شود.

مدیر دفتر تجاری سازی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز در این دوره سه روزه حضور دارند.