دوره الگوهای توسعه مشاغل خانگی برگزار شد

دوره الگوهای توسعه مشاغل خانگی شنبه ۱۱ آبان ۹۸ در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان برگزار شد.

این دوره با حضور مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برگزار شد. امامدادی ضمن ارائه آموزشی درخصوص مشاغل خانگی به معرفی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پرداخت. وی گفت: در طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار کارفرما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ناظر طرح معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی و نهاد واسطه ای سازمان جهاددانشگاهی است که توسط سازمان تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهی اجرا می شود.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به شرایط پذیرش متقاضیان و پیشران ها اشاره کرد و گفت: پیشران ها باید از بین افرادی انتخاب شوند که در کار خود توانمند هستند. همچنین ادامه داد: تفاهم نامه بین پیشران ها و متقاضیان، نوع امکاناتی که پیشران در اختیار متقاضیان قرار می دهد، نقش جهاددانشگاهی و نوع کمکی که ارائه می دهد در طرح باید کاملا واضح و شفاف باشد.