بازدید ریاست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان از مرکز رشد فناوری های نوین سلامت خوزستان

در بازدید رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان از مرکز رشد فناوری های نوین سلامت، موضوع اجرایی شدن طرح مشاغل خانگی بانوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درخصوص توسعه همکاری های چندجانبه مرکز رشد فناوری های نوین سلامت با دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی استان علی الخصوص دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبادل نظر و گفتگو به عمل آمد.