نشست اعضای مرکز رشد فناوری های نوین سلامت و رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان با رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان

اعضای مرکز رشد فناوری های نوین سلامت و رئیس و معاونین سازمان جهاددانشگاهی خوزستان شنبه ۵ مرداد ۹۸ با رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان نشست مشترکی داشتند.

در این نشست دکتر قدرت اله شاکری نژاد انتخاب دکتر ایرج کاظمی نژاد به عنوان ریاست پارک علم و فناوری خوزستان را تبریک گفت. وی ضمن مرروی بر همکاری های دیرینه مرکز رشد و پارک علم و فناوری بر ادامه این همکاری ها و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک تاکید داشت.

سیدعلیرضا علوی ضمن عرض تبریک به ریاست جدید پارک علم و فناوری، توضیح جامعی از فعالیت بخش های مختلف سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ارائه داد. علوی با بیان توانایی ها و ظرفیت های سازمان جهاددانشگاهی اعلام آمادگی جهت همکاری همه جانبه با پارک علم و فناوری کرد.

دکتر کاظمی نژاد با بیان اینکه هدف اصلی پارک علم و فناوری ایجاد فرصت های شغلی و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی و خدمت به جامعه و مردم شهر اهواز است، از درخواست همکاری مرکز رشد سلامت و سازمان جهاددانشگاهی استقبال کرده و خواستار تنظیم و امضا یک تفاهم نامه همکاری بین طرفین شد.